LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

44 người trực tuyến: 5 thành viên, 0 thành viên ẩn và 39 khách.LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ

LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ

TN_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT01_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

15QT01_QTTCDN L1_HK2_1415 QUẢN TRỊ TCDN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH KYUNGBANG VIỆT NAM

10CK01 KTCP L2_HK1_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_SSVBCTC L2_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_SSVBCTC L2_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

15KT01_SSVBCTC L1_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_SSVBCTC L2_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCT1

TN_LKT L2_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

TN_LKT L2_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

15QT01_LKT L2_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

15QT01_LKT L2_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

TN_HTTTTKT L1_HK2_1415 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KT

15KT01_HTTTTKT L1_HK2_1415 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN

CẦN TUYỂN GẤP 1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP NGÀNH NGOẠI THƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 14

TN_QTDA L1_HK2_1415 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15QT01_QTDA L1_HK2_1415 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

TN_XDVTDDADT L1_HK2_1415 XÂY DỰNG VÀ TDDADT

15KT01_XDVTDDADT L1_HK2_1415 XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH DA ĐẦU TƯ

TN_KT1 L1_HK2_1415 KIỂM TOÁN 1

15KT01_KT1 L1_HK2_1415 KIỂM TOÁN 1

TN_KTTC4 L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TC 4

TN_KTTC4 L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TC 4

15KT01_KTTC4 L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 4

TN_ANCN2 L1_HK2_1415 ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH 2

15KT01_ANCN L1_HK2_1415 ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH

TN_KTTC3 L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB