Google + Tài khoản


THÔNG BÁO SINH VIÊN Ở QUÊ XA Ở LẠI BÌNH DƯƠNG ĐÓN TẾT 2016

THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐÓNG TIỀN TRẢ NỢ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ VÀ KINH TẾ LƯỢNG HỌC KỲ 2 (2015-2016)

THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI CÁC MÔN HK2-1516

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NHẬN BẰNG ĐỢT 4 -2015

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2 - HK3 1415

THÔNG BÁO CHỈNH SỬA THÔNG TIN : THÔNG TIN CẤP BẰNG ĐỢT 5 SỬA LẠI THÀNH ĐỢT 4.

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2- LẦN 2 - 1415 - MÔN CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 1 NĂM 2016 - ĐỢT 5

QTCLVCSKD L1_1516 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CSKD

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN - LỚP 16QT01

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP KHÓA 15 VÀ KHÓA 11 CĐ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP KHÓA 15 VÀ KHÓA 11 CĐ

THÔNG BÁO LỚP TRƯỞNG VÀ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP HỌP VỚI KHOA

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ MÔN ĐẠI CƯƠNG THEO DÕI TRANG WEB CỦA TRƯỜNG

BẢNG ĐIỂM TỐT NGIỆP ĐỢT 2 - KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 (CĐ) VÀ TRẢ NỢ - 1516

472/QĐ ĐHBD - Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đại học đơt 4 năm 2015 (đại học)

471/QĐ ĐHBD - Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đại học đơt 4 năm 2015 (cao đẳng)

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN

THÔNG BÁO V/V HỌP CÁC LỚP TRƯỞNG

THÔNG BÁO LỊCH THI CHÍNH THỨC TRẢ NỢ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ VÀO NGÀY 23/11/2015 CỦA HỌC KỲ 3, LẦN 1 (2014-2015)

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 (CĐ) VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CHIẾN LƯỢC

LỊCH THI DỰ KIẾN HK1- LẦN 1 - 1516 - NHÓM TRẢ NỢ GHÉP VÀ 15KT01

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING, MÔN TÂM LÝ QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HỌC KỲ I (2015-2016) LẦN 1

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING, MÔN TÂM LÝ QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HỌC KỲ I (2015-2016) LẦN 1

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ - ĐỢT 2 - CÓ PHÒNG THI

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ CĐ KHÓA 10 ĐỢT 2 - CÓ PHÒNG THI

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP

THÔNG BÁO ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - ĐỢT 2 KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TN

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TN ĐỢT 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA LỚP TRẢ NỢ THỰC TẬP HỌC KỲ I (2015-2016)

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP

LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ - ĐỢT 2


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB