LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

176 người trực tuyến: 14 thành viên, 0 thành viên ẩn và 162 khách.LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ II - LẦN 2 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2013 -2014 (ĐỢT 6)

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ II - LẦN 2 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2013 -2014

Thông báo v/v đóng lệ phí thi tốt nghiệp k13 (ĐH), k9 (CĐ) đợt 2 năm 2014-2015 revised!

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 ĐỢT 2 KHOA QTKD NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA NGÀNH KẾ TOÁN (HỆ CAO ĐẲNG) VÀO NGÀY THỨ 5 (26/032015)

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA NGÀNH KẾ TOÁN (HỆ CAO ĐẲNG) VÀO NGÀY THỨ 5 (26/03/2015)

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA NGÀNH KẾ TOÁN (HỆ ĐẠI HỌC) VÀO NGÀY THỨ 3 (24/03/2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 03/2015 CỦA HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN (CAO ĐẲNG) - KHÓA 9 - ĐỢT 2

THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - KHÓA 13 VÀ KHÓA 09 CĐ

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGÀY ÔN THI TỐT NGHIỆP - NGÀNH KẾ TOÁN (ĐH) - ĐỢT 2 - MỚI NHẤT

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGÀY ÔN THI TỐT NGHIỆP - NGÀNH KẾ TOÁN (ĐH) - ĐỢT 2

THÔNG BÁO V/V NHẬN HỒ SƠ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN HỒ SƠ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP CỦA KHÓA 13 DOT 2 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

14QT02_TLQTVNTLD L1_HK1_1415 TÂM LÝ QT VÀ NTLĐ

THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN NỢ SÁCH THƯ VIỆN

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 HỆ ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 9 CĐ - ĐỢT 2

THỜI KHÓA BIỂU - HK2-1415 - THAY ĐỔI

LỊCH THI LẦN 2- GIAI ĐOẠN ĐẠI CƯƠNG - HK1-1415

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC PHẦN ANH VĂN CƠ BẢN 2 - HK2-1314 - HỆ TÍN CHỈ

LỊCH THI LẦN 2 - CÁC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN ĐẠI CƯƠNG - HK1- 1415

THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI PHẦN ANH VĂN CĂ N BẢN 2 - HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HK2- 1415

LỊCH THI LẦN 2- HP TRẢ NỢ THEO NHU CẦU 0- HK3- 1314 - HỆ ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG

LỊCH THI LẦN 2- HP QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG , QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁC KD - HỆ TÍN CHỈ - HK1-1415

LỊCH THI LẦN 2- CÁC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN ĐẠI CƯƠNG - HK1- 1415

TN_LSCHTKT L1_HK1_1415 LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KT

TN_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

10CQ01_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

10CQ01_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TN_QTSX L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

10CQ01_QTSX L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

15QT01_QTSX L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

14QT01_NVHQ L1_HK1_1415 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

TN_QTCL L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB