LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

76 người trực tuyến: 6 thành viên, 0 thành viên ẩn và 70 khách.THÔNG BÁO THAM GIA LỄ HỘI KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LẦN 7

THÔNG BÁO V/V CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP - KHÓA 13 (ĐH), KHÓA 09 (CĐ) VÀ CÁC KHÓA TRẢ NỢ

15QT01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

14QT01_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

TN_LKT L1_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

15QT01_LKT L1_HK1_1415 LUẬT KINH TẾ

15QT01_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

10CQ01_TMDT L2_HK2_1314 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

14QT01_TMDT L2_HK2_1314 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TN_NLTK L1_HK3_1314 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

TN_KT2 L1_HK3_1314 KIỂM TOÁN 2

TN_PTHDKD L1_HK3_1314 PHÂN TÍCH HDKD

10CK01_KTQT2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2

14KT01_KTNH L1_HK1_1415 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

TN_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

Lịch học Chính trị tổng hợp học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

14QT02_QTBH L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

TN_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

15KT01_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KD

10CK01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

TN_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KINH DOANH

TN_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

10CQ01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

10CK01_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM

THÔNG BÁO V/V CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 13 VÀ KHÓA 9 (CĐ)

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG BẢO HIỂM ĐỢT 2

DANH SÁCH CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK2-1415 (GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH)

TN_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN

14KT01_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN KT

14KT01_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN KT

TN_SSVBCTC L1_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10CK01_SSVBCTC L1_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_TDGBDS L1_HK1_1415 THẨM ĐỊNH GIÁ BDS

14KT01_TDGBDS L1_HK1_1415 THẨM ĐỊNH GIÁ BDS


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB