LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

89 người trực tuyến: 7 thành viên, 0 thành viên ẩn và 82 khách.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ VÉT

THÔNG BÁO V/V THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - KHÓA 14, KHÓA 10 (CĐ) VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

TN_KTCP L1_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

10CK01_TTKD L1_HK2_1415 THUẾ TRONG KD

15KT01_KTCP L1_HK2_1415 KẾ TOÁN CP

15KT01_KTCP L1_HK2_1415 KẾ TOÁN CP

TN_TTKD L1 HK2_1415 THUẾ TRONG KD

10CQ1_TTKD L1_HK2_1415 THUẾ TRONG KD

THÔNG BÁO V/V THU HOC PHÍ HK1- 1516 HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 15,16,17,18 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 11, 12, 13 CHÍNH QUY

THÔNG BÁO V/V THU HOC PHÍ HK1- 1516 HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 15,16,17,18 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 11, 12, 13 CHÍNH QUY

TN_KTTC L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK1 - 1516

THÔNG BÁO CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK1 - 1516

THÔNG BÁO CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK1 - 1516

THÔNG BÁO CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK1 - 1516

THÔNG BÁO SINH VIÊN TRẢ NỢ THỰC TẬP HK1- 1516

THÔNG BÁO V/V KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 HK3 NĂM HỌC 2014-2015

TN_KTCP L1_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

15KT01_KTCP L1_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

Lịch thi chính thức từ 10/08/2015 đến 16/08/2015 (bổ sung)

Lịch thi chính thức từ 10/08/2015 đến 16/08/2015

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - KHÓA 14 - ĐH VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - KHÓA 14 - ĐH VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ - KHÓA 14 -ĐH VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ - KHÓA 10 CĐ VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ - KHÓA 10 CĐ VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - KHÓA 14 - ĐH VÀ TRẢ NỢ

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - KHÓA 10 CĐ VÀ TRẢ NỢ

269/QD-DHBD Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học (chính quy) 20/07/2015

268/QD-DHBD Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng (chính quy) 20/07/2015

TN_KTNT L1_HK2_1415 KỸ THUẬT NT

TN_PTHDKD L1_HK2_1415 PHÂN TÍCH HDKD

TN_KTTC L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TN_KTTC L1_HK2_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TN_NVNH L1_HK2_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB