Google + Tài khoản


THÔNG BÁO LỊCH THI DỰ KIẾN TRẢ NỢ VÉT THEO NHU CẦU LẦN 1- HỌC KỲ 3 NĂM 2015-2016 MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

Thông báo thay đổi lịch học môn Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016"

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI - HK3 - 1516

LỊCH THI TRẢ NỢ LẦN 1 - HK2 - 1516

DANH SÁCH NHÓM MÔN HTTTKT1 + MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - HK3 - 1516

THỜI KHÓA BIỂU HK3 - 1516

THÔNG BÁO SINH VIÊN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG VÀ SINH VIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN VỀ VẤN ĐỀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 + KHÓA 11 (CĐ)+ TN (KẾ TOÁN + QUẢN TRỊ )

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 (QUẢN TRỊ)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THI TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC, KHÓA 11 HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA CŨ (DỰ KIẾN)

THONG BAO VE VIEC SU DUNG EMAIL CA NHAN CHO SINH VIEN DAO TAO THEO HE THỐNG TÍN CHỈ

LỊCH THI DỰ KIẾN MÔN HỌC TRẢ NỢ THEO NHU CẦU LẦN 1 - HK3 - 1516

LỊCH THI DỰ KIẾN TRẢ NỢ LẦN 1 - HK2 - 2015 2016

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 - HK2 - 1516

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP SỐ 43 /27/01/2016

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (đại cương + chuyên ngành)

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - HK2 - 1516

Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (giai đoạn đại cương)

LỊCH ÔN TẬP CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP HK2 - 1516

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 -1516

THÔNG BÁO SV VÕ TRẦN THIÊN HẢI 15030088 - 18QT01

THÔNG BÁO SINH VIÊN NHÓM CÔ VÕ THANH THU HƯỚNG DẪN

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRẢ NỢ THEO NHU CẦU HK3 - 1516

Thông báo chuyển lịch thi các môn tổ chức thi trong 2 ngày 26/03 và 27/03

THÔNG BÁO SINH VIÊN CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN

THÔNG BÁO SINH VIÊN CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRẢ NỢ THEO NHU CẦU HK3 - 2015 2016

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2 - LẦN 2 - 2014 2015 - KHÓA 14 + TRẢ NỢ GHÉP

LỊCH THI DỰ KIẾN HK1 1516- LẦN 2 KHÓA 15 + TRẢ NỢ GHÉP

THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN - KHÓA 15

Lịch thi dự kiến lần 2 các môn học được tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN KHAI PHÁ NÃO BỘ THIÊN TÀI

THÔNG BÁO LỊCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG , ĐẠI HỌC ĐỢT 5 / 2015

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP - 5 ĐỢT

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 5 /2015


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB