LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

78 người trực tuyến: 5 thành viên, 0 thành viên ẩn và 73 khách.
THÔNG BÁO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN

LỊCH THI TỪ NGÀY 30/11/15 -> 06/12/15

THÔNG BÁO V/V HỌP CÁC LỚP TRƯỞNG

THÔNG BÁO LỊCH THI CHÍNH THỨC TRẢ NỢ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ VÀO NGÀY 23/11/2015 CỦA HỌC KỲ 3, LẦN 1 (2014-2015)

TN_NVHCVP L1_HK3_1415 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP

15KT01_KTCP L2_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_KTCP L2_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_SSVBCTC L2_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCT1

15KT01_SSVBCTC L1_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC2

15QT01_QTCL L2_HK2_1415 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 (CĐ) VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CHIẾN LƯỢC

LỊCH THI CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 23/11/2015 -> 29/11/2015

LỊCH THI CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 16/11/2015 -> 22/11/2015

LỊCH THI DỰ KIẾN HK1- LẦN 1 - 1516 - NHÓM TRẢ NỢ GHÉP VÀ 15KT01

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING, MÔN TÂM LÝ QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HỌC KỲ I (2015-2016) LẦN 1

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING, MÔN TÂM LÝ QUẢN TRỊ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HỌC KỲ I (2015-2016) LẦN 1

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ - ĐỢT 2 - CÓ PHÒNG THI

TN_TTCK L2_HK2_1415 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15KT01_TTCK L2_HK2_1415 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÀN

TN_NVNH L2_HK2_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ CĐ KHÓA 10 ĐỢT 2 - CÓ PHÒNG THI

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP HK1 -1516

THÔNG BÁO ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - ĐỢT 2 KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TN

THÔNG BÁO PHÒNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TN ĐỢT 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA LỚP TRẢ NỢ THỰC TẬP HỌC KỲ I (2015-2016)

TN_TTCK L1_HK3_1415 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15KT01_XDVTDDADT L2_HK2_1415 XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH DA ĐẦU TƯ

15QT01_QTDA L2_HK2_1415 QUẢN TRỊ DỰ ÀN

15QT1_DTKD L2_HK2_1415 ĐẠO ĐỨC TRONG KD

TN_KT1 L2_HK2_1415 KIỂM TOÁN 1

15KT01_KT1 L2_HK2_1415 KIỂM TOÁN 1

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP

THÔNG BÁO SV NGUYỄN VINH QUANG 14030053 , 17QT01 ĐẾN TRUNG TÂM KHẢO THÍ GẤP


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB