BẢNG ĐIỂM THEO HỆ TÍN CHỈ


BẢNG ĐIỂM THEO HỆ NIÊN CHẾ


TÀI LIỆU HỌC TẬPLIÊN HỆ TRỰC TIẾP

06503 833 926

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG


Đang trực tuyến

1 người trực tuyến: 0 thành viên, 0 thành viên ẩn và 1 khách.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 13+KHÓA 9 (CĐ) + KHÓA CŨ - ĐỢT 1 (cập nhật 31/10/2014)

15KT01_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

10CK01_NVNH L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

TN_TCTT L2_HK2_1314 TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

15KT01_TCTT L2_HK2_1314 TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

10CK01_EACTKT L2_HK2_1314 EXCEL VÀ ACCESS TRONG KẾ TOÁN

TN_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

10CK01_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

TN_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

15KT01_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

TN_KTTC4 L1_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 4

14KT01_KTTC4 L1_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 4

TN_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

14KT01_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_TTKD L1_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

10CQ01_TTKD L1_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

15QT01_TTKD L1_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

TN_CLVCSKD L2_HK2_1314 CHIẾN LƯỢC VÀ CSKD

10CQ01_CLVCSKD L2_HK2_1314 CHIẾN LƯỢC VÀ CSKD

TN_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

TN_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

10CQ01_LKT L2_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

10CQ01_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

15QT01_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

15QT01_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

15QT01_QTH L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

14QT01_LKT L1_HK2_1314 LUẬT KINH TẾ

14QT02_NVNH L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

TN_NVNH L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

14QT01_NVNH L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

14QT02_QTDA L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

TN_QTDA L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

14QT02_QTDA L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

14QT01_QTDA L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 13+KHÓA 9 (CĐ) + KHÓA CŨ - ĐỢT 1

14KT01_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

Danh sách phòng thi Chính trị tổng hợp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC ĐẤT TẤC VÀNG

TN_NVHCVP L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web

NênCó.vn - Giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp và giá rẻ. | Phát triển bởi NamNguyenft | Dựa trên nền tảng của phpBB Group